Ontdek ons op video

Maximaal score bij Greenpeace

CPE en Energie 2030 Project 2020 "Mousquetaire"

Veel gestelde vragen

Hoe neemt U contact op met ENERGIE 2030 AGENCE?

  • Per e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • Per telefoon: 0 9030 2030 (1,50€/minuut)

Bent u al klant? het direct nummer staat op uw stroomrekening (zonaal tarief).

  • Per post: ENERGIE 2030 AGENCE, Breite Wege 1, B-4730 Raeren

Wie is ENERGIE 2030 AGENCE?

Opgericht in 2001 door 36 leden van de Vennootschap ENERGIE 2030 SCRL, is ENERGIE 2030 AGENCE n.v. een bedrijf actief in hernieuwbare energieën. Startend als studiebureau, vervolgens ontwikkelaar van projecten en ten slotte leverancier van stroom uit hernieuwbare- energiebronnen, is ENERGIE 2030 een Belgische firma die volgende doelstellingen uitvoert: aanmoedigen van het gebruik van rationele energie en van de productie vanuit de hernieuwbare- en duurzame bron.

ENERGIE 2030 is producent en levert 100% groene en duurzame stroom: een stroom exclusief opgewekt uit hernieuwbare bronnen en herkent door Greenpeace en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dankzij haar eerste groene leveringsvergunning. ENERGIE 2030 AGENCE werkt ook samen met vennootschappen en organisaties die zich in het dagelijks leven inzetten voor een duurzamere wereld, en zij verleent kortingen aan de leden van de partnervennootschappen.

Tot slot, ENERGIE 2030 AGENCE is ontwikkelaar en investeerder in productie-projecten voor grote verbruikers.

ENERGIE 2030 AGENCE heeft een licentie voor de levering van GAS in België sinds 2018. 

Wie zijn de klanten van ENERGIE 2030 AGENCE?

Het grote merendeel van de stroomklanten van ENERGIE 2030 AGENCE zijn leden van de coöperatie ENERGIE 2030 CVBA of CLEAN POWER EUROPE. Inderdaad, onze klanten willen niet enkel duurzame stroom verbruiken maar ook investeren in zijn productie. Het veroorlooft de klant niet alleen in een lokale investering te garanderen of om hun energieopwekking terug te winnen, maar ook een korting op hun elektriciteitsrekening te ontvangen.

Waarom een betalend telefoonnummer?

Het telefoonnummer is voor niet-klanten betalend, omdat het personeel dat uw vragen beantwoordt, de tijd neemt om dit correct te doen. Wij willen echter niet dat dit een kost is voor onze klanten.

Bent U klant, dan heeft U toegang tot een telefoonnummer tegen zonaal tarief (dit nummer staat op elke rekening).

Bij ENERGIE 2030 AGENCE denken wij dat een juiste tariefopstelling ten gunste is van onze klanten en dat het ongunstig is hun onze marketing onkosten te laten dragen. Alweer een daadkrachtig initiatief!

Waarom kiezen voor ENERGIE 2030 AGENCE?

Kiezen voor ENERGIE 2030 AGENCE, is kiezen voor een ware duurzame energie: een juiste prijs, een stroom exclusief geproduceerd van hernieuwbare bronnen, en een burgerlijke- en lokale deelname via de vennootschap. Wanneer u een leverancier kiest denk dan ook aan de impact van Uw keuze: telt voor u enkel de prijs? Of wilt u dat het geld dat u hun betaalt een positieve impact heeft op de samenleving waarin u leeft? Wij hebben onze keuze gemaakt: wij willen beide! Een attractieve prijs en een verantwoordelijke bedrijfspolitiek.

Korting voor de leden van de coöperatieve?

Alle leden van ENERGIE 2030 CVBA of CLEAN POWER EUROPE SCE genieten van een korting op de vaste kosten van onze producten. In het bezit van 1000,-€ of meer in aandelen, hebben de leden van de coöperatieve eveneens recht op een korting van 100 €/contract/jaar, zodoende is het vaste bedrag 0,-€/jaar.

Klant worden

Hoe wordt men klant?

Om klant te worden, dient U het contract online in te vullen. Liever papier? Druk het uit en stuur het op naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of naar ENERGIE 2030 AGENCE, Breite Wege 1, B-4730 Raeren

Riskeer ik een boete als ik bij mijn huidige leverancier wegga?

Neen, de wetgever verbiedt deze praktijk. U moet gewoon de periode van een maand respecteren. Wanneer u klant wordt bij ENERGIE 2030 AGENCE, zorgen wij voor alle noodwendige formaliteiten betreffende uw vroegere leverancier. Het is niet nodig hem een aangetekende brief te sturen. Wij zorgen voor alles!

Riskeer ik een onderbreking in de levering?

Neen. De continuïteit van de levering is verzekerd door uw netbeheerder, ongeacht welke leverancier U kiest.

Is het voordelig te veranderen?

Ja. Betreft het de prijs of de duurzaamheid, hoe dan ook, ENERGIE 2030 AGENCE zet alles in kracht een attractieve leverancier te zijn. Niet alleen zodat U klant wordt, maar vooral klant blijft.

Levert ENERGIE 2030 AGENCE stroom en/of gas in mijn regio?

U woont in België? Dan JA! ENERGIE 2030 AGENCE kan uw leverancier worden.

Ik verhuis

Ik ben klant bij ENERGIE 2030 AGENCE en wil het blijven, ik signaleer een verandering van adres

Vul het formulier in ”verhuis” en stuur het op naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

FAQ-lijst over dit document

Ik verhuis en wil klant worden bij ENERGIE 2030 AGENCE in mijn huisvesting

Sluit een online - contract af

Factuur

Waaruit is mijn factuur samengesteld? Voor wie zijn de bedragen in mijn factuur bestemd?

Positie in mijn factuur Voor wie is dit bestemd?
Vaste stroomprijs per se Leverancier
+ Vast bedrag Leverancier
+ Groene stroomcertificaten en andere certificaten Compensatie bij de stroom producent
+ Transport kosten Elia
+ Distributie kosten Uw intercommunale
+ Huur van de meter Uw intercommunale
+ Belastingen en heffingen Lokale, regionale en federale autoriteiten
= Eindprijs van uw rekening

Factuur van de voorafbetalingen

U ontvangt maandelijks of per trimester een factuur over de voorafbetalingen. Het bedrag is berekend met behulp van de gegevens over het verbruik van het voorgaande jaar, ons doorgegeven door uw netbeheerder.

Eindafrekening

Eenmaal jaarlijks deelt uw netbeheerder ons uw meterstand mee. Al betaalde bedragen worden vergeleken via de voorafbetalingsfacturen en het bedrag van het verbruik sinds de laatste regularisatie. Hebt u teveel betaald, dan wordt u vergoed. Indien niet, dan moet u het saldo van de verschil betalen.

Ik heb een betalingsherinnering gekregen

Betaal de betreffende factuur zo snel mogelijk. Regel uw facturen op tijd, zo vermijdt u onnodige onkosten voor een rappel of maning.

BTW-tarief

Het BTW-tarief op electriciteit is zowel voor Belgische gezinnen als voor bedrijven 21% (vanaf 1 september 2015).

Stroom-/Gasprijs

ENERGIE 2030 AGENCE stelt enkel vaste prijzen voor. Het is eenvoudig en men weet wat men kan verwachten. Onze prijzen bevinden zich onder de meest concurrerende, daar duurzame stroom geen synoniem is voor “duurder”!

Onze prijzen reflecteren de reële kosten, gebonden aan de stroomlevering. Het staat buiten vraag hieronder marketingkosten te verbergen of te verlangen die men u aangeboden heeft gedurende een promotieperiode bij de intrede. Wij verkiezen tevreden en langdurige klanten.

U vindt hier de gedetailleerde tarieven voor stroom en/of gas en u kunt hier een schatting van uw stroomrekening maken.

Beschermde klant

Wenst U het statuut van beschermde klant aan te vragen?

U woont in Wallonië: contacteer het OCMW, uw schuldenregelaar of de instantie, die u de toelage overmaakt. U moet ons een attest van dit statuut ieder jaar laten toekomen indien we ze niet automatisch ontvangen. Verdere informatie vindt U op de website van de CWaPE.

U woont in Brussel: vull in het aanvraagformulier voor het statuut van beschermde klant in de regio van Brussel-Hoofdstad of bel naar 0800/97/198. Verdere informatie op de website van BRUGEL.

U woont in Vlaanderen: U wordt beleverd door de netbeheerder en niet door een commerciële “leverancier”. Verdere informatie vindt U op de website van VREG.

Zonnepanelen

Ik heb panelen, kan ik klant worden?

Ja, en het is zelfs interessanter als U meewerkend lid bent van ENERGIE 2030 CVBA: de vaste korting is dan één van de laagste op de markt!

Mijn panelen produceren meer dan dat ik verbruik, koopt ENERGIE 2030 AGENCE mijn stroom terug?

Spijtig genoeg niet. Deze stroom behoord Uw netbeheerder die deze gebruikt voor zijn eigen verbruik of om het verlies in de kringloop te dekken. Het is niet Uw leverancier die deze krijgt.

Stroommeter

EAN-nummer

Het handelt zich om een numerieke code van 18 cijfers, te beginnen met 54 en aansluitend een geheel aan informatie, relatief aan een leveringspunt van stroom en aan een leveringspunt van natuurlijk gas. Het EAN-nummer veroorlooft met zekerheid de toegangspunten te identificeren, zodoende het risico te verminderen aangaande misverstanden tussen de uitwisseling van gegevens tussen netbeheerder en leverancier( bv: betreffend gegevens over verbruik, de naam of het adres van de klant, enz.).

In geen geval identificeren deze codes een klant of een verbruiker. Ze blijven definitief verbonden met het leveringspunt, gelegen op een bestemd adres.

U hebt een EAN-code voor uw stroommeter en voor uw gasmeter. Meestal vindt U, uw EAN-code terug op uw stroomfactuur. U kunt evengoed uw distributienetbeheerder contacteren(DNB); zij zullen U helpen deze te vinden aan hand van Uw meternummer.

Meterstand

De meterstand wordt afgelezen door de netbeheerder of door een door hem bestemde firma. Dit gebeurt normaal éénmaal jaarlijks rond dezelfde periode.

Kortsluiting

Contacteer uw netbeheerder. Het telefoonnummer wordt vernoemd op uw stroomfactuur. U kunt ze ook hier vinden:

Zoek uw DNB in Wallonië

Zoek uw DNB in Vlaanderen

In Brussel: Sibelga-service kortsluiting 02/274 40 66

 

U hebt nog verdere vragen? 0 9030 2030 (1,50€/minuut.)